Законодавчі та нормативні документи

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу

Закон України "Про доступ до публічної інформації"  

 

Закон України "Про авторське право і суміжні права"  

Закон України "Про видавничу справу"

 

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

Закон України  "Про інформацію

Закон України "Про науково-технічну інформацію

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг

Закон України "Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

Закон України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)

Постанова "Про затвердження Положення про Національну юридичну бібліотеку"

Постанова "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Розпорядження "Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Розпорядження "Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів

Указ Президента України  "Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек" 

Указ Президента України "Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної  і культурної спадщини"

Указ Президента України "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні

Наказ Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про затвердження форм звітності N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", N 80-а-рвк "Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему"

Наказ Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

Наказ Міністерство фінансів України головне управління державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ" 

Наказ Державне казначейство України Міністерство економіки України "Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Наказ Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів

Наказ Міністерства культури і мистецтв України "Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання