Правила користування бібліотекою

 1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі та працівники технікуму. Інші користувачі обслуговуються тільки в читальному залі.

 2. Запис в бібліотеку здійснюється тільки за наявністю студентського квитка.

 3. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою.

 4. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

 5. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

 6. Рідкісні та цінні видання, енциклопедії, інші довідкові видання, книжки підвищеного попиту видаються лише в читальному залі.

 7. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

 8. Для одержання літератури читач подає студентський квиток, розписується в читацькому формулярі за кожний отриманий примірник. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

 9. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.

 10. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

 11. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

 12. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

 13. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

 14. Заміна втраченої чи пошкодженої літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

 15. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали з бібліотеки.

 16. Читачі, що закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

 17. Читачі повинні дотримуватись тиші в приміщеннях бібліотеки та в читальному залі.

 18. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.