Упровадження Універсальної десяткової класифікації

Офіційні матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України № 177 від 22 березня 2017 року «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації»

Наказ МОН України від 26.06.2017 № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек»

Нормативні матеріали

Стандарти

ДСТУ 6096:2009 (ГОСТ 7.90–2007, MOD). Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування. – Чинний з 2009.07.01. – Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт, 2009. – ІІІ, ІІІ, 22 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України)

ДСТУ 2395–2000 (ГОСТ 30671–99) (ISO 5963:1985). Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – Вид. офіц. – Київ : Держстандарт України, 2001. – 8 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт України)

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації. – Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – 6 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної справи та видавничої справи) (Національний стандарт України)

Класифікаційні таблиці

Універсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди)

Міжвідомча Комісія з питань упровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні

Склад комісії

Засідання комісії

Інформаційна підтримка упровадження УДК

Спільнота Facebook «Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні»

Заходи з упровадження УДК

22 вересня 2018 року в рамках IX Львівського міжнародного бібліотечного форуму «Бібліотек@ – творимо свободу» відбувся науково-методичний семінар «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек».

20 вересня 2018 року відбувся науково-методичний семінар «Універсальна десяткова класифікація: перспективи впровадження в освітянських бібліотеках».

25 квітня 2018 року Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського за сприяння Microsoft проведено Всеукраїнський вебінар «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек».

15 березня 2018 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського НАПН України проведено науково-практичний семінар «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти міста Києва: здобутки і перспективи».

1 червня 2017 р. у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару «Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології, проекти», організованого ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, відбулося засідання круглого столу на тему «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек».

12 грудня 2017 року ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського проведено Всеукраїнський вебінар «Роль книги героїко-патріотичного спрямування у вихованні майбутнього громадянина – патріота України». Особливу увагу було приділено питанню впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів.

Методичні матеріали

Сторінка «Універсальна десяткова класифікація» на сайті Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

Завантажити: Лобановська І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації

Завантажити: Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Завантажити: Постать В. О. Сухомлинського крізь призму Універсальної десяткової класифікації

Завантажити: Універсальна десяткова класифікація в освітянських бібліотеках: особливості впровадження

Завантажити: Науково-методичне забезпечення упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Завантажити: Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів

Завантажити: Систематизація документів

Завантажити: Універсальна десяткова класифікація. Методика застосування

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузіОрганізація, ведення й редагування : метод. рек. / [уклад.: Лобановська І. Г. , Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2006. – 166 с.