Нові надходження 2019-2020 н. р.

Системи баз даних1(веб).jpg

Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В.

Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Підручник. – Львів: «Магнолія-2006», 2015. – 440 с.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. 

Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика» і «Системна інженерія» та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Системи баз даних(веб).jpg

Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В.

Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: навч. Посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2012. – 584 с.

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних концепцій, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика» і «Системна інженерія» та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Бази даних(веб).jpg

Балик Н.Р., Мандзюк В.І.

Бази даних MySQL: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 160 с.

У посібнику розглянуто мову запитів для взаємодії з базами даних MySQL, починаючи з доступного викладу теорії нормалізації відношень. Основою матеріалу є вивчення прикладів готової бази даних. На практичних прикладах детально описано основні конструкції мови, розглядаються прийоми конструювання запитів: від найпростіших до найскладніших.

Книга орієнтована, перш за все, на початківців (учнів, студентів, учителів), котрі бажають вивчити основи роботи із сучасними базами даних.

mysql лабораторний практикум_веб.jpg

Балик Н.Р., Мандзюк В.І.

MySQL: лабораторний практикум:  Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 88 с.

У посібнику подано лабораторні роботи для формування основних умінь та навичок використання та налагодження MySQL. Лабораторний практикум орієнтований на студентів педагогічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл.

технології веб 2-0_веб.jpg

Балик Н.Р., Шмигер Г.П.

Технології Веб 2.0 в освіті. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 128 с.

У посібнику розглянуто сервіси компанії Google (пошукові служби, документи, геосервіси, блоги, Picasa тощо), що з успіхом можуть використовуватись усіма, хто хоче мати зручні інструменти для роботи в мережі.

Посібник орієнтовано на спеціалістів з інформатики, викладачів, студентів, учителій, учнів та усіх, хто цікавиться сучасними інформаційними технологіями.

опрацювання і проектування бд_веб.jpg

Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю.

Проектування й опрацювання баз даних: Посібник для вчителів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 116 с.

У пропонованому посібнику розглянуто три групи питань, що стосуються проектування й опрацювання баз даних: а) основні відомості про побудову і функціонування банків даних;

б) проектування баз даних на основі реляційної моделі; в) сучасні системи управління базами даних як засіб практичної реалізації поданих теоретичних положень.

Матеріал посібника може бути використано в процесі навчання курсу «Бази даних та інформаційні системи» і відповідних розділів курсу інформатики у педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладах. Для вчителів, студентів та учнів.

основи операційних систем_веб.jpg

Габрусєв В.Ю., Лапінський В.В., Нестеренко О.В.

Основи операційних систем: ядро, процес, потік – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 96 с.

Мета пропонованого посібника – допомогти читачеві вивчити такі важливі складові обчислювальних машин, як операційні системи, отримати уявлення про їх організацію та принципи функціонування.
Посібник зацікавить учнів загальноосвітніх закладів, які вивчають курс «Основи інформатики та обчислювальної техніки» як допоміжній матеріал, вчителів інформатики та студентів, взагалі всіх тих, хто прагне ближче ознайомитись з комп’ютером та інформатикою.

linux_веб1.jpg

Габрусєв В.Ю.

Linux: лабораторний практикум: Посібник для студентів/За ред. академіка Жалдака М.І. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 48 с.

У посібнику наведено лабораторні роботи для формування основних умінь та навичок використання та налагодження операційної системи Linux. Лабораторний практикум орієнтований на студентів педагогічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх середніх закладів.

теорія алгоритмів_веб.jpg

Матвієнко М.П.

Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 340 с.

Навчальний посібник складається з двох частин. У першій частині розглянуто теоретичні основи побудови, математичного аналізу, складності і порівняння алгоритмів, їхні математичні моделі, а друга частина присвячена розгляду і побудові більше ніж 60 різних нормальних та операторних алгоритмів, алгоритмів сортування, алгоритмів на звичайних графах, орграфах і деревах, алгоритмів кодування та стиснення інформації, алгоритмів кластеризації, криптографічних та генетичних.
Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів та спеціалістів, які використовують відповідні знання з теорії алгоритмів і самі алгоритми.

проектування систем_веб.jpg

Трегуб В.Г.

Проектування систем автоматизації: Навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 344 с.

Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науково-технічними працівниками та спеціалістами в галузі сучасних систем автоматизації.

активне навчання веб 2-0_веб.jpeg

Балик Н.Р., Лялик О.О.

Активне навчання з використанням технологій Веб 2.0: Навч. пос. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 88 с.

Що таке Веб 2.0? Для чого учителю потрібні технології Веб 2.0? Які програми використати, щоб зробити навчання ефективнішим та цікавішим? Відповіді на ці та інші запитання можна знайти у посібнику. Зокрема розглядаються найпопулярніші сервіси Веб 2.0: Вікі, блоги, карти знань, мультимедійні сервіси, соціальні закладки, дається короткий огляд того, як вони можуть бути використані у вищих навчальних закладах та школах, пропонуються практичні поради з їх використання у навчанні. 
Для студентів педагогічних спеціальностей, учителів, учнів та усіх, хто цікавиться сучасними інформаційними технологіями.