Читальна зала бібліотеки

Часи роботи 8.00–16.30

Комп'ютерна читальна зала

Часи роботи 14.00–16.30